Cookies

Polityka Prywatności i informacja o plikach cookies

Korzystając z naszych usług, Klienci powierzają nam swoje informacje. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią.

Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych zleceniodawcy pozyskanych do celów administracyjnych i świadczenia usług jest BPM. BPM na mocy stosownych przepisów prawnych (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ma obowiązek stosowania się do ich postanowień.

BPM zbiera tylko podstawowe dane osobowe, dostarczane przez Klientów. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres strony internetowej, numer telefonu, numer konta bankowego oraz inne informacje związane z płatnościami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może uniemożliwić świadczenie usługi. BPM pobiera dane bezpośrednio od Klienta na drodze telefonicznej, e-mailowej, lub na podstawie formularza kontaktowego. Przetwarzamy dane i administrujemy je w celu: obsługi zleceń, rozliczania z Klientem, informowania o zmianach w Regulaminie, komunikacji e-mail. Nie pobieramy danych, które nie są nam niezbędne do świadczenia usług. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym np. sądom lub organom ścigania.
Zgodnie z RODO, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora danych mamy obowiązek usunąć lub zwrócić wszelkie dane osobowe oraz usunąć kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

W dowolnym momencie Klient może skorzystać z umożliwienia dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub skorzystania z innych praw wymienionych poniżej. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chcą Państwo wnieść skargę do organu zajmującego się przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt.

Klientom przysługuje prawo: dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, sprostowania danych,

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane jest plik cookies „stały” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/